fbpx

Odkryj więcej siebie

Wspólnie znajdziemy przestrzeń do harmonijnego istnienia wszystkich Twoich życiowych ról.

Personal Life Coaching

Podczas coachingu odnajdziesz siebie, przyjrzysz się swoim potrzebom i marzeniom. Odnajdziesz wsparcie dzięki, któremu znów poczujesz się silna i zdolna do działania.

Business coaching

Sesje business pozwolą zastanowić się nad swoimi celami zawodowymi, sytuacją godzenia wielu ról oraz
satysfakcją z wykonywanej pracy. Znajdziesz tu także siłę do podjęcia pracy po macierzyństwie.

Pomogę Ci odnaleźć Twoją drogę do sukcesu. Dostrzeżesz w pełni swój potencjał, dzięki czemu odkryjesz nowe możliwości. Masz w sobie ogromną moc, naucz się tylko jej używać.

Kobieta to niesamowita istota. Godzi wiele ról, rodzi dzieci, podtrzymuje ognisko domowe, rozwija się, kształci i dba o najbliższych. Jeśli czujesz, że: brakuje Ci sił, potrzebujesz wsparcia, chwili dla siebie, zweryfikowania swoich planów i sposobów działania, powrotu do marzeń i odrobiny szalonej beztroski to ZAPRASZAM.

Zakres usług:

Indywidualne sesje

To forma pracy w której opieram się o metody i techniki pracy psychologicznej, która pozwala na wzajemną wymianę zdań, wsparcie, oraz pokazanie pewnych mechanizmów w których funkcjonujemy.
Podczas sesji psychologicznej jest miejsce i na rozmowę i na pogłębianie wiedzy.
Specjalizuję się w pomocy osobom borykającym się z takimi problemami jak:
• nowa rzeczywistość po porodzie
– wsparcie przed porodowe, okołoporodowe i po porodowe
• trudności w relacjach z najbliższymi
– niskie poczucie własnej wartości
• kryzys w związku
• stany depresyjne
• trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji
– trudności w określeniu swoich celów.

Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna to spotkanie, które ma na celu wstępne zrozumienie i określenie problemu oraz wskazanie sposobów pomocy. Może się zdarzyć także, że zaistnieje potrzeba odbycia kilku spotkań konsultacyjnych, by właściwie określić problem i formy wsparcia. Konsultuje osoby dorosłe (pary, rodziny, indywidualnie), młodzież oraz dzieci.

Coaching

To metoda pracy, która opiera się w pełni na zasobach klienta. Pozwala pogłębiać samoświadomość co
sprzyja odnalezieniu własnej drogi do spełnionego i szczęśliwego życia. Sesje coachingu unormowane są
kontraktem, który zawiera między innymi, informację o celach klienta, ilości spotkań oraz płatnościach.

Szkolenia, treningi, warsztaty

Prowadzę szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych min. komunikacji, asertywności, radzenia
sobie ze stresem, motywacji, integracji zespołów itp. oraz czerpiąc z doświadczenia pedagogicznego z
zakresu: choreoterapii, pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, treningu uwagi słuchowej, rozwiązywania
konfliktów rówieśniczych, kreatywnych metod pracy z dzieckiem itp.

Masz pytania? Napisz do mnie: