fbpx

TOMATIS

Trening Uwagi Słuchowej

To metoda stymulacji słuchowej autorstwa francuskiego otolaryngologa Alfreda Tomatisa. Jego działania skupiały się wokół badania zależności istniejących między uchem i głosem, a w szerszym ujęciu między słuchaniem i komunikacją.

Celem metody jest usprawnienie zdolności słuchania. Ćwiczenia stymulują CUN (centralny układ nerwowy), zwłaszcza te ośrodki kory mózgowej, które są odpowiedzialne za mowę, przekazywanie informacji słuchowej, i właściwą percepcję bodźców.

Jak wygląda Trening Uwagi Słuchowej

Trening polega na słuchaniu określonych dźwięków (muzyki) przez tzw. elektroniczne ucho. Można je określić jako model idealnego ucha, sprzęt daje możliwość ustawienia wielu parametrów, które indywidualizują trening. Ćwiczenia stymulują korę mózgową, która stanowi centrum procesów poznawczych. Terapia to inaczej mikro-gimnastyka ucha, która na przemiennie pobudza i relaksuje mięsień strzemiączkowy. Tomatis, jako metoda terapeutyczna, uznawana jest przez wielu specjalistów – lekarzy, psychologów, logopedów, terapeutów.

1. Jakie są korzyści z Treningu Uwagi Słuchowej?
 • poprawa koncentracji,
 • zdolności komunikacji,
 • rozwój umiejętności społecznych,
 • poprawa funkcji poznawczych – jakości, trwałości i szybkości uczenia się,
 • rozwijanie zdolności nauki języków obcych,
 • zwiększanie kreatywności,
 • redukcja stresu i napięć,
 • poprawa koordynacji ruchowej,
 • płynności, rytmu i melodii wypowiedzi,
 • lepsze kontrolowanie emocji, poprawa samopoczucia i samooceny,
 • zapobieganie chorobom starczym, otępieniom
 • harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała, utrzymanie równowagi, motorykę.

Należy pamiętać, że system nerwowy potrzebuje czasu na zaabsorbowanie efektów terapii, dlatego zmiany mogą nie być widoczne od razu po skończonym treningu. Mogą uwidaczniać się stopniowo, jednak osiągnięte rezultaty są trwałe.

2. Dla kogo jest przeznaczony Trening Uwagi Słuchowej?

Dzięki szerokiemu spektrum możliwości trening uwagi słuchowej wykorzystywany jest zarówno w terapii, rozwoju osobistym, nauce języków, redukcji stresu czy napięcia emocjonalnego oraz wspomagająco podczas ciąży (ma wpływ na zdrowszy poród i rozwój dziecka).

Dla kogo?

– dla dzieci z problemami szkolnymi (dysleksja rozwojowa, zespół Aspergera, ADHD, problemy 
z nauką).

– dla osób przejawiających trudności emocjonalne, w kontaktach społecznych

– dla dzieci z opóźnionym lub nieprawidłowym rozwojem mowy.

– dzieci i młodzieży autystycznej, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, wcześniaków.

– dla dzieci i młodzieży z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną (zaburzenia integracji sensorycznej).

– dla osób mających problem z przetwarzaniem słuchowym

– dla osób chcących rozwijać swój potencjał (podniesienie motywacji, lepsze radzenie sobie ze stresem, trudnymi emocjami)

– dla osób jąkających się

– dla osób z zaburzeniami snu, depresją

– dla osób po udarze, w wieku starczy

– dla dorosłych z zaburzeniami głosu spowodowanymi jego niewłaściwym używaniem (nauczyciele, śpiewacy, lektorzy, aktorzy

– dla osób uczących się języków, jako metoda wspomagająca

– dla kobiet przygotowujących się do porodu (skraca czas trwania porodu oraz redukuje stres)

3. Jakiego sprzętu używamy podczas Treningu Uwagi Słuchowej?

W naszym gabinecie pracujemy na najwyższej jakości sprzęcie analogowym (Besson of Switzerland – to obecnie jedyny sprzęt analogowy, który spełnia wszystkie założenia Profesora Tomatisa). Nasze słuchawki to wysoko specjalistyczny sprzęt, który umożliwia słuchanie zarówno kanałem powietrznym jak i kostnym.

4. Gdzie odbywają się Treningi Uwagi Słuchowej?

Zajęcia Tomatisa są prowadzone w nowo wyremontowanym gabinecie w Bytomiu-Miechowicach przy ulicy Stolarzowickiej 19 (była szkoła podstawowa, gimnazjum). Znajdą nas Państwo na ostatnim – III piętrze.

ul. Stolarzowicka 19 (III piętro)
Miechowice 

5. Ile kosztuje Trening Uwagi Słuchowej?

Konsultacja plus test uwagi słuchowej 150 zł

(niezobowiązujący do niczego, sprawdzamy czy trening akurat w Twoim wypadku jest dobrym rozwiązaniem; proszę sobie zarezerwować około 90 minut.)

Konsultacja (wywiad plus informacje na temat Treningu) 100 zł

Test uwagi słuchowej 50 zł

Raport na zakończenie treningu 50 zł

Godzina treningu uwagi słuchowej 75 zł

Pakiety:

I etap Treningu Uwagi słuchowej to 30 godzin (30h x 55 zł) cena: 1650 zł

II etap Treningu Uwagi Słuchowej t0 15 godzin (15h x 55 zł) cena: 825 zł

Testy uwagi słuchowej wykonywane między sesjami – bezpłatne
Przykładowy koszt całej terapii:
konsultacja plus test – 150 zł + I etap – 1650 zł + II etap – 825 zł = 2 625 zł

Prawo Tomatisa

Głos zawiera tylko te częstotliwości, które może usłyszeć ucho. Modyfikacja sposobu słyszenia powoduje automatyczną, nieświadomą zmianę głosu. Trwała zmiana głosu jest możliwa przez zastosowanie odpowiedniej stymulacji słuchowej, kontynuowanej przez pewien czas. Efekt Tomatisa to wszelkie zmiany sposobu słyszenia uzyskane dzięki metodzie A. Tomatisa za pomocą elektronicznego ucha. Efekt ten został potwierdzony przez francuską Akademię Nauk w 1957 roku.

Terapia krok po kroku

1

Konsultacja

Zebranie szczegółowego wywiadu (w przypadku dzieci, wywiad z rodzicami)

2

Badanie uwagi słuchowej

Badanie uwagi słuchowej (za pomocą audiometru)

3

Etap I sesji

Sesje pasywne (30 godzin) – I ETAP

4

Przerwa

Przerwa trwająca od 3-8 tygodni (potrzebna do utrwalania efektów)

5

Etap II sesji

Sesje pasywne + sesje aktywne – praca z mikrofonem (15 godzin)

W zależności od uzyskiwanych efektów, możliwe jest przedłużenie lub powrócenie do treningu. 
W takiej sytuacji ponownie przeprowadza się sesje pasywne + sesje aktywne (tzw. II ETAP). Czas trwania treningu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb, predyspozycji i postępów uczestnika.

Podczas treningu można grać w gry, odpoczywać, kolorować, malować itp. Dzieci podczas trwania treningu pozostają pod opieką rodzica/opiekuna.

O mnie

Jestem pedagogiem z wykształceniem kierunkowym oligofrenopedagogiki, arteterapii oraz edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje z dziećmi na każdym szczeblu rozwoju ( jako psycholog-konsultant zarówno w przedszkolu, szkole, w świetlicy środowiskowej, jako wykładowca na uczelni wyższej oraz jako tancerz prowadzę zajęcia dla młodzieży). Fascynuje mnie psychologia rozwoju człowieka.

Treningi Uwagi Słuchowej prowadzę od 2010 roku. Najpierw uczyłam się i szkoliłam na Treningach wyjazdowych z Centrum Audio-psycho-fonologii CAPE z Warszawy. Pod okiem Pani Małgorzaty Szurlej, która współpracowała we Francji z Profesorem Tomatisem podczas pół rocznego szkolenia zdobyłam certyfikat terapeuty Treningu Tomatisa. Pracuję w gabinecie na profesjonalnym sprzęcie analogowym Besson od Switzerland, który jest jedynym sprzętem spełniającym wszystkie wymogi profesora Tomatisa.

Masz pytania? Napisz do mnie: